Monday, May 12, 2008

legojesus 11maj 2008

11 maj 2008. Vi har gjort 4 hela varv tillsammans. Det har rullat på och vi känner stor glädje i arbetet. Det har ju kommit in såväl pengar som legobitar till projektet under den senaste tiden. VMwn vi behöver mer. Framför allt behöver vi bli fler som bygger. Det skulle vara roligt att byta av varandra då och då och bara kunna sitta ner och prata och fika en stund. Alla som läser detta: sprid ut detta. Vi träffas på söndagseftermiddagarna i Önsta Gryta kyrka från klockan 15. VÄLKOMNA!

Sunday, May 4, 2008

LegoJesus 4maj

Idag har vi gjort 2 varv. M.Aronsson kom och fotograferade till församlingsbladet. I helgen har också församlingskollekten vid två konfirmationer gått till projektet vilket vi är mycket glada över.